logo
Ideje i inovacije su početakrazvoja i jačanja svakogmodernog urbanog sistema
Udruženje za održivu urbanu mobilnost Urban.logPaštrovićeva 23, Čukarica, Beograde-mail: info@kreirajpokretanje.rs
logo
Ideje i inovacije su početakrazvoja i jačanja svakogmodernog urbanog sistema
Udruženje za održivu urbanu mobilnost Urban.logPaštrovićeva 23, Čukarica, Beograde-mail: info@kreirajpokretanje.rs

Konferencija i izložba inovatora na Hipodromu Beograd

Uoči početka Evropske nedelje urbane mobilnosti na beograskom Hipodromu će biti održane Кonferencija „Кreiraj (po)kretanje“ i Izložba inovatara iz ove oblasti.

Događaj će biti održan 16. septembra 2022. godine, s početkom u 11 časova.

Konferenciju posvećenu #inovacijama u oblasti urbane mobilnosti, kao i izložbu, na kojoj će biti predstavljene inovacije, organizuje Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“ iz Beograda u okviru Projekta #kreirajpokretanje.

U skladu sa temom ovogodišnje Nedelje #urbanamobilnosti „Bolja povezanost“ i sloganom „Кrećimo se kvalitetnije“, učesnici Кonferencije imaće priliku i da se bliže upoznaju i sa Strategiju održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine i Planom održive urbane mobilnosti Grada Beograda, čija implementacija treba da obezbedi transformaciju klasičnog transporta u sistem usklađen sa održivim oblicima saobraćaja, veću bezbednost, pristupačnost, ekonomičnost i atraktivnost gradskih sadržaja, kao i smanjenje štetnih uticaja na zdravlje građana i životnu sredinu.

Među učesnicima na konferenciji su i Lidija Radulović, programska koordinatorka Fondacije BFPE za odgovorno društvo, Igor Velić, predsednik Udruženja „Sigurne staze“, Dane Atanasković, konsultant za startape u ranoj fazi razvoja, Goran Macanović, direktor GreenGo, Beograd

Promovisanjem održive #urbanamobilnosti kroz podizanje svesti stanovništva, uspostavljanjem partnerstva civilnog, javnog i privrednog sektora i popularizaciju novih modela prevoza, motivisaće se i inovaciona zajednica da, uz podršku institucija i medija, stvara novu supkulturu. Verujemo da će ova i slične manifestacije podstaći tehnološke #inovacije, održiva i tehnički napredna rešenja, ali i građanima/ka približiti koncept urbane mobilnosti.

Projekat #kreirajpokretanje se realizuje u okviru Programa promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva za 2022. godinu, koju sprovodi Кabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije, a uz podršku Grada Beograda.

facebook instagram youtube