logo
Ideje i inovacije su početakrazvoja i jačanja svakogmodernog urbanog sistema
Udruženje za održivu urbanu mobilnost Urban.logPaštrovićeva 23, Čukarica, Beograde-mail: info@kreirajpokretanje.rs
logo
Ideje i inovacije su početakrazvoja i jačanja svakogmodernog urbanog sistema
Udruženje za održivu urbanu mobilnost Urban.logPaštrovićeva 23, Čukarica, Beograde-mail: info@kreirajpokretanje.rs

GreenGo bilbordi na biciklu

GreenGo bilbordi na biciklu su inovativan način oglašavanja u Srbiji, jedinstven koncept outdoor marketinga sa brojnim kreativnim mogućnostima oglašavanja. Tim iz GreenGo počeo je da razvija ovaj poslovni koncept polazeći od ideje sve šire primene bicikla i želje da se promoviše zaštita životne sredine i zdrav stil života.

Osnovna delatnost GreenGo marketinga je izdavanje reklamnog prostora, tačnije bilborda na biciklu. Efikasnost samog oglašavanja je u faktoru iznenađenja, jer se reklame pojavljuju na mestima gde ih ljudi ne očekuju, a procenat onih koji je zapamte ide preko 90%.

GreenGo koristi ljudsku snagu čime ne zagađuje životni sredinu, dok bilbordi izrađeni od 100% recilklirajućih materijala ne ostavljaju nikakav otpad. Ovaj bilbord je dobio brojne nagrade za dizajn, od kojih je najznačajnija Zlatna medalja na sajmu inovacija u Ženevi.

GreenGo mobilni bilbordi su pogodni za poruke koje se ponavljaju, ili serije poruka. Zakupac za potrebe oglašavanja može da ima različite poruke na svakom panelu, odnosno svakoj strani. Posebnost ove vrste reklamiranja ogleda se i u mogućnosti formiranja kolone bicikala, koja je upečatljiva i za pešake i vozače.

Za potrebe poslovanja GreenGo angažuje studente preko omladinskih zadruga i u poslovnoj politici ističe da svaki zakup njihovog bilborda zapošljava jednu osobu. GreenGo bilbordi na biciklu voze se u dve smene, prate ritam grada i uvek su tamo gde je frekvencija ljudi najveća, a potvrdu efikasnosti zakupac dobija zahvaljujući GPS sistemu sa kompletnim izveštajem o kampanji.

GreenGo od tradicionalnih modela oglašavanja izdvaja i mogućnost “neposredne komunikacije sa reklamom”, odnosno mogućnost da zaiteresovana lica postave pitanje u vezi sa reklamom, a dobro obučeni timovi da odgovore, proslede informacije ili upute ljude na određenu lokaciju.

Uz efikasnost, zakupci ovih bilborda dobijaju i ekonomičnost jer manjim budžetom, za kraće vreme, mogu se postići odlične rezultate.

Posetite sajt: www.greengomarketing.com

Pogledajte video: GreenGo Marketing Mobilni Bilbordi

facebook instagram youtube