logo
Ideje i inovacije su početakrazvoja i jačanja svakogmodernog urbanog sistema
Udruženje za održivu urbanu mobilnost Urban.logPaštrovićeva 23, Čukarica, Beograde-mail: info@kreirajpokretanje.rs
logo
Ideje i inovacije su početakrazvoja i jačanja svakogmodernog urbanog sistema
Udruženje za održivu urbanu mobilnost Urban.logPaštrovićeva 23, Čukarica, Beograde-mail: info@kreirajpokretanje.rs

Najava izložbe

Projekat "Kreiraj (po)kretanje" ima za cilj promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva u Republici Srbiji kroz promociju inovativnih i kreativnih rešenja savremenog koncepta urbane mobilnosti, kao i promociju inovacija onih koji razvijaju rešenja za alternativne vidove javnog prevoza i opreme i dr. alata i opreme.

Projektom „Kreiraj (po)kretanje“ planirana je organizacija Izložbe inovatora, svojevrsne manifestacije posvećene postojećim inovacionim rešenjima i idejama u razvoju, u skladu sa konceptom održive urbane mobilnosti.

Izložba će biti organizovana u Beogradu, tokom ovogodišnje evropske nedelje mobilnosti, a nakon Konferencije „Kreiraj (po)kretanje“.

Na Izložbi inovatora biće predstavljeni inovatori učesnici projekta, njihove inovativne preduzetničke ideje, kao i postojeća inovativna rešenja.

Svi zainteresovani inovatori/ke i timovi za učešće u Projektu prijavu vrše dostavljanjem popunjenog aplikacionog formulara koji se preuzima ovde: Prijavni obrazac. Popunjen prijavni obrazac se šalje na adresu: info@kreirajpokretanje.rs.

facebook instagram youtube