logo
Ideje i inovacije su početakrazvoja i jačanja svakogmodernog urbanog sistema
Udruženje za održivu urbanu mobilnost Urban.logPaštrovićeva 23, Čukarica, Beograde-mail: info@kreirajpokretanje.rs
logo
Ideje i inovacije su početakrazvoja i jačanja svakogmodernog urbanog sistema
Udruženje za održivu urbanu mobilnost Urban.logPaštrovićeva 23, Čukarica, Beograde-mail: info@kreirajpokretanje.rs

Konferencija "Kreiraj (po)kretanje"

Stefana Miladinović – predsednica Udruženja „Urban.log“

„Bolja povezanost – potrebe, rešenja i potencijal“

Moderatorka – Dušica Bogićević – osnivačica Udruženja Urban.log

Moderatorka – Dušica Bogićević – osnivačica Udruženja Urban.log

Lidija Radulović – programska koordinatorka Fondacije BFPE za odgovorno društvo

Igor Velić – predsednik Udruženja „Sigurne staze“

Inovaciono preduzetništvo – od ideje do poslovanja

Dane Atanasković, konsultant za startape u ranoj fazi razvoja

Goran Macanović, direktor GreenGo Beograd

Moderator Miloš Kovačević, konsultant za razvoj biznis inkubatora i inovacija

Predstavljanje inovatora – Cin Cin Bells, BiciBor, GreenGo, GIS Platforma Kragujevac, Zelena milja

facebook instagram youtube