logo
Ideje i inovacije su početakrazvoja i jačanja svakogmodernog urbanog sistema
Udruženje za održivu urbanu mobilnost Urban.logPaštrovićeva 23, Čukarica, Beograde-mail: info@kreirajpokretanje.rs
logo
Ideje i inovacije su početakrazvoja i jačanja svakogmodernog urbanog sistema
Udruženje za održivu urbanu mobilnost Urban.logPaštrovićeva 23, Čukarica, Beograde-mail: info@kreirajpokretanje.rs

„Kreiraj (po)kretanje“

Projekat „Kreiraj (po)kretanje“ sprovodi Inicijativa za održivu urbanu mobilnost „Urban.log“iz Beograda u saradnji sa Gradom Beogradom, a u okviru Programa promocije i popularizacije inovacija i inovacionog preduzetništva za 2022. godinu, koju sprovodi Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije.

Projektom želimo da promovišemo inovacije i preduzetničke ideje u Republici Srbiji, kroz promociju i popularizaciju inovativnih i kreativnih urbanih rešenja, kao i malih preduzetnika koji razvijaju rešenja za alternativne vidove javnog prevoza, alate, opremu i dr.

Oslanjajući se na Strategiju održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine i druga strateška dokumenta, Grad Beograd je usvojio Plan održive urbane mobilnosti, čija implementacija treba da obezbedi transformaciju klasičnog transporta u sistem usklađen sa održivim oblicima saobraćaja, veću bezbednost, pristupačnost, ekonomičnost i atraktivnost gradskih sadržaja, kao i smanjenje štetnih uticaja na zdravlje građana i životnu sredinu. Mobilnost građana/ki, infrastrukturni problemi, negativni uticaji po životnu sredinu, aktuelne inicijative i planovi za unapređenje mobilnosti biće takođe neki od fokusa Projekta.

Promovisanjem održive urbane mobilnosti kroz podizanje svesti stanovništva, uspostavljanjem partnerstva civilnog, javnog i privrednog sektora i popularizaciju novih modela prevoza, motiviše se i inovaciona zajednica da, uz podršku institucija i medija, stvara novu supkulturu.

Organizacijom dve manifestacije, Konferencije i svojevrsne Izložbe inovatora, tokom ovogodišnje nedelje urbane mobilnosti, biće predstavljene inovacije i inovaciono preduzetništvo, podstaći tehnološke inovacije, održiva i tehnički napredna rešenja, kao i koncept urbane mobilnosti.

"Urban.log"

facebook instagram youtube